ක්‍රීඩාශීලි ජවසම්පන්න ළමා පරපුරක් බිහිකිරීම උදෙසා දුම්බර රාජකීය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් දැඩි අවශ්‍යතාවයක්ව පැවති ක්‍රීඩාපිටියක් සකසා දීමේ මහඟු කර්තව්‍ය පසුගිය දිනක එමාල් ගුණසේකර පදනම විසින් ඉටුකර දුන් අතර පාසැල් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ස්වකීය ක්‍රීඩාපිටියක නිවාසාන්තර මළල ක්‍රීඩා උළෙලක් පැවත්වීමට භාග්‍ය ලදහ.පොතට පතට සීමා නොවී තම ක්‍රීඩා කුසලතා වර්ධනය කරගනිමින් ජාත්‍යන්තර පිටිය ජය ගන්නට අපි ඔබ සැමට සුභ පැතුම් එක් කරන්නෙමු.